Regulamin:

KAŻDY Z PIELGRZYMUJĄCYCH PRZED UDZIAŁEM W PIELGRZYMCE POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I ZAAKCEPTOWAĆ JEGO WARUNKI.
Pielgrzymka jest wyłącznie aktem religijno – pokutnym, któremu towarzyszy:
* wysiłek fizyczny – trud pokonywania trasy rowerowej, skromność posiłku, niewygody noclegów, troskę o innych,
* wysiłek duchowy – życie z Chrystusem, obecnym w Słowie i Eucharystii,w modlitwie i w pieśni, w gwarze i ciszy.
Jedziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa — zwracamy się do siebie po imieniu lub „bracie/siostro”.
Jesteśmy dla siebie życzliwi,wrażliwi na potrzeby i zmęczenie innych, szczególnie słabszych i dzieci.
Na pielgrzymim szlaku okazujemy wdzięczność wobec spotkanych ludzi za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci.

Zasady pielgrzymowania:
1. Wszelkiego rodzaju niewygody, zmęczenie, niepogoda, upał, skromne jedzenie,brak odpowiednich warunków sanitarnych, niewygody noclegów itp. są „wpisane”w charakter naszego podróżowania na Jasną Górę.
2. Każdy uczestnik Pielgrzymki bierze udział w codziennej Mszy świętej, modlitwie, nabożeństwach, apelach, itp.
3. W czasie Pielgrzymki uczestnicy starają się nie palić i nie piją alkoholu.
4. Wszystkich pielgrzymów obowiązuje cisza nocna po godzinie 22:00.
5. Staramy się oszczędnie korzystać z wody w domach i szkołach.
6. Każdy pielgrzym przestrzega zaleceń kierownika pielgrzymki, przewodników grup i służby porządkowej.
7. Uczestnicy Pielgrzymki noszą kamizelkę odblaskową w czasie drogi. Obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny. W czasie jazdy rowerem obowiązuje kask ochrony osoby do 18 roku życia.
8. Każdy pielgrzym powinien mieć ze sobą: jedzenie „na drogę”, napoje, okrycie przeciwdeszczowe, środki opatrunkowe, leki osobiste i dokumenty. Zabieramy też ze sobą Książeczkę ubezpieczeniową.
9. Osoby do lat 18 muszą posiadać zgodę rodziców na udział w pielgrzymce.
10. Każdy pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie roweru – organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone.
11. Pielgrzym, który dopuściłby się ze zniszczenia przedmiotów należących do „gospodarzy”, ponosi całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich odkupienia lub wyrównania kosztów.
12. Pielgrzym przestrzega przepisów poruszania się na drogach publicznych.
Trasa Pielgrzymki przebiegać będzie po drogach leśnych jak i po drogach publicznych o zmiennym natężeniu ruchu z przewagą średniego i niskiego.
* Pielgrzym – rowerzysta, ma obowiązek zachować przepisy ruchu drogowego, jak wszyscy inni kierujący pojazdami;
* Pielgrzymem – rowerzystą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek tj. 10 lat, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania rowerem w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę;
* Pielgrzym – rowerzysta w wieku do 18 lat powinien mieć kask i kartę rowerową, z wyjątkiem sytuacji kiedy jedzie z rodzicem, lub dorosłym opiekunem;
* Nie wymaga się karty rowerowej od osoby, która ukończyła 18 lat;
* Dziecko w wieku do 9 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę;
* Rower musi być sprawny i mieć dzwonek, oraz posiadać światło samodzielnie świecące z przodu koloru białego oraz z tyłu koloru czerwonego.
* W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność, oraz unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w następujących sytuacjach:
– włączanie się do ruchu,
– zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
– zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego,
– jazda w czasie lub po deszczu;
Dlatego kierującemu rowerem zabrania się:
– jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu tj. innego rowerzysty,
– jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
– trzymania się pojazdów czy innych uczestników;
Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.
Jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez prowadzącego grupę.
Zabrania się w czasie jazdy wyprzedzania innych pielgrzymów oraz gwałtownego przyspieszania czy hamowania.
Organizator każdego dnia na trasie pielgrzymowania zapewnia:
transport bagażu, wsparcie „techniczne” na trasie, opiekę medyczną, bezpieczne postoje.

Opłaty pielgrzymkowe:
Opłata pielgrzymkowa:

  • dorośli i młodzież (studenci i licealiści) – 60 zł
  • dzieci i młodzież (szkoła podstawowa i gimnazjum) – 0 zł

Z okazji Jubileuszu V Pielgrzymki Rowerowej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum są zwolnieni z opłaty.
Wpłatę należy zrobić przed pielgrzymką przelewem. Na blankiecie wpłaty wpisujemy:
w tytule: PIELGRZYMKA ROWEROWA 2017
dane odbiorcy: Kuria Diecezjalna , ul. Jana Pawła II 3, 25 -013 Kielce
numer konta pielgrzymkowego: PKO BP 34 1020 2629 0000 9602 0284 6392

W ramach opłaty pielgrzymkowej jest zawarte:
ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków)
opłata za samochody techniczne i „karetki” na trasie Pielgrzymki
transport dużego bagażu ( razem z karimatą, śpiworem i namiotem )
transport rowerów z Częstochowy do Kielc lub danej parafii;

Uwaga! Opłata pielgrzymkowa nie zawiera kosztu przejazdu autokarem z Częstochowy do domu (20,25,30,35 zł – zależy od miejsca zamieszkania) i kosztu czapeczki (5 zł).

Każdy pielgrzym powinien mieć intencję duchową na czas pielgrzymki. Pielgrzym codziennie uczestniczy we Mszy świętej i wspólnych modlitwach. Sam troszczy się o swoje wyżywienie i o nocleg (można zabrać namiot), ma karimatę i śpiwór.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • Drukuj
  • email
  • PDF